Valpplaner / Puppy plans

Inga planer för tillfället – nästa kull tidigast hösten 2022. 

Valparna levereras/ at delivery puppies are:

  • Vaccinerade / Vaccinated
  • Avmaskade / dewormed
  • Chipmärkta / chipped
  • Veterinärbesiktigade inom 7 dagar innan flytt / Veterinary inspection done in 7 days before move
  • Registrerade i SKK / Registered in SKK (FCI)
  • Dolda fel försäkrade / Insured for hidden faults